A

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A www.heriaenamel.com (a továbbiakban: Weboldal) működése során HERDON ERIKA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ . (a továbbiakban: Szolgáltató) a Webhely látogatójának és azoknak az adatait dolgozza fel, akik regisztráltak a Weboldalon, vagy más módon szolgáltatták személyes adataikat (a továbbiakban: Érintett).

Az adatkezeléssel összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webhelyen saját maga által kezelt személyes adatokról, a Szolgáltató által a személyes adatok feldolgozása keretében követett alapelvekről és gyakorlatokról, valamint a gyakorlás módjáról és lehetőségeiről. az Érintettek jogai.

Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja ezt az adatvédelmi irányelvet, és hozzájárulását adja az alább meghatározott adatkezeléshez.

 

Definíciók

 1. Érintett: az a természetes személy, akit meghatározott személyes adatok alapján azonosítottak, vagy akik alapján azok közvetlenül vagy közvetve azonosíthatók;

 2. Személyes adatok: az érintettre vonatkozó bármely információ, különös tekintettel a nevére, azonosító számára vagy a fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra jellemző egy vagy több tényezőre hivatkozva, valamint bármely hivatkozás az érintettre vonatkozó ilyen információk;

 3. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának bármilyen önkéntes és határozott megnyilvánulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok korlátozás nélküli vagy különös tekintettel történő feldolgozásához. tevékenységek;

 4. Az érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, és kéri az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését.

 5. Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben a Szolgáltató - az, amely külön-külön vagy másokkal együtt meghatározza az adatkezelés célját, dönt az adatok (beleértve az eszközöket is) feldolgozásáról és végrehajtja az ilyen döntéseket, vagy végrehajtásra bízza az adatfeldolgozót

 6. Adatfeldolgozás: minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet az adatokon hajtanak végre, függetlenül a használt módszertől, például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, módosítás, felhasználás, visszakeresés, továbbítással történő közzététel, közzététel, összehangolás vagy kombinálás, blokkolás , törlés vagy megsemmisítés, valamint további felhasználás, fényképezés, hang- és videofelvétel, valamint azonosításra alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- és tenyérnyomok, DNS-minták és retinaképek) rögzítése;

 7. Adatfeldolgozás: az adatkezeléssel kapcsolatos technikai műveletek, függetlenül az ilyen műveletek végrehajtásához használt módszertől és eszközöktől, valamint a helyszíntől, ahol az megtörténik, feltéve, hogy az ilyen technikai műveleteket az adatokon hajtják végre;

 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján személyes adatok feldolgozásával foglalkozik, ideértve azt is, amikor a szerződést törvény alapján kötik meg;

 9. Adatok közzététele továbbítással: az adatok elérhetővé tétele egy meghatározott harmadik fél számára;

 10. Nyilvános nyilvánosságra hozatal: az adatok elérhetővé tétele a nagyközönség számára;

 11. Adatok törlése: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy azok helyreállítása már nem lehetséges;

 12. Adatok blokkolása: az adatok azonosító jellel történő ellátása az ilyen adatok további feldolgozásának állandó vagy ideiglenes korlátozása céljából;

 13. Adatok megsemmisítése: az adatokat tartalmazó közeg teljes fizikai megsemmisítése;

 14. Harmadik fél: bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem az érintett, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó;

 15. Adatvédelmi incidens: a személyes adatok jogellenes felhasználása vagy feldolgozása, különös tekintettel az illetéktelen hozzáférésre, megváltoztatásra, továbbításra, közzétételre, törlésre, valamint a kár és véletlen megsemmisítésre.

 

 1. Az adatok feldolgozásának célja

A Szolgáltató az Érintett által megadott adatokat meghatározott célból, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termék házhoz szállítás, a szerződés feltételeinek utólagos igazolása céljából tárolja és dolgozza fel, valamint a hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetések) megküldése az Érintettnek, ha az Érintett feliratkozott a hírlevélre.

Az automatikusan rögzített adatok célja a statisztikák összeállítása, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a Weboldal fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céltól eltérő célra nem használhatja fel. A személyes adatok harmadik félnek vagy hatóságnak történő kiadása az Alany adatainak előzetes, kifejezett beleegyezése esetén lehetséges, hacsak egy kötelező jogszabály másként nem rendelkezik.

Minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató a megadott adatokat az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről tájékoztatja az Érintettet, és ehhez megszerzi az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, és a Szolgáltató ezt lehetővé teszi az Érintettnek, hogy tiltsa meg az adatok felhasználását.

2. Az adatok feldolgozásának jogalapja

Az adatok feldolgozása a Weboldal felhasználójának önkéntes nyilatkozata alapján lehetséges, amely megfelelő információk alapján, mely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását a Weboldal használata során megadott személyes adatainak felhasználásához. .

A Szolgáltató által végzett adatkezelés az Érintett önkéntes nyilatkozata alapján lehetséges az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5. szakaszának 1. pontjának a) alpontja szerint („Információ Törvény ”), valamint az elektronikus kereskedelemről és az információs társadalmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat és azok hitelességét nem ellenőrzi. Az érintett, mint szerződő fél, kizárólag a személyes adatok megfelelőségéért felel. E-mail cím megadása esetén az Érintett felelősséget vállal azért, hogy ilyen e-mail útján ő az egyetlen, aki igénybe vesz egy szolgáltatást. Ezzel kapcsolatban az adott e-mail címmel történő bejegyzéssel kapcsolatos felelősség kizárólag az Érintettet terheli, aki regisztrálta az e-mail címet.

3. A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó adatai

Cég neve: HERDON ERIKA Egyéni vállakozó

Bejegyzett székhely: 1203 Budapest Téglagyártó út 15 / a 4/2.

Telefon: + 36-30-824-7885

E-mail: costumer@heriaenamel.com

Adószám: 69010215-1-43

Cégjegyzékszám: 52568307

Cégbíróság: Magyarország Belügyminisztériuma

Tárhelyszolgáltató: Wix.com

4 Az adatok feldolgozásának időtartama

A nyilvántartásba vételi vagy megrendelési eljárás során megadott személyes adatok feldolgozása, amelyek megadása kötelező, a regisztrációtól a kérelemre történő törlésig tart. Olyan adatok esetén, amelyek megadása nem kötelező, az adatkezelés az ilyen adatok átadásától a kérelemig történő törléséig tart.

A megadott (a regisztráció vagy a rendelési eljárás során megadott) adatok törlése a kérés elküldését követően bármikor elvégezhető. A Szolgáltató a személyes adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a rendszeréből.

A naplózott műszaki adatokat a naplózás napjától számítva 5 évig kell tárolni a rendszerben, kivéve az utolsó, automatikusan felülírt látogatás dátumát.

Hírlevél esetén, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató nem küld tovább DM tartalmú levelet az Érintettnek.

A fenti rendelkezések nem befolyásolják az ilyen adatok bármely jogi szabályozásban (pl. Számviteli jogi szabályozásban) meghatározott megőrzési kötelezettségének teljesítését és az adatok feldolgozását a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon tett további nyilatkozat alapján.

5 A kezelt személyes adatok köre

5.1. A regisztráció és a rendelési eljárás során megadott adatok

A Weboldalon végrehajtott megrendeléshez az Érintett regisztrációs vagy megrendelési űrlapot tölt ki, amelynek során a következő adatokat kell megadni annak érdekében, hogy a megrendelést a Szolgáltató teljesíthesse:

A „Személyes adatok” részben:

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • Cím

 • Elérhetőségeit

A számlázási és szállítási cím a megrendelés során megadható.

5.2 Hírlevél

Hírlevélre történő feliratkozás esetén az Érintett e-mail címét és teljes nevét meg kell adni a Szolgáltatónak.

5.3 A kapcsolatfelvétel során megadott adatok

Az Érintett bármilyen kérdés esetén a Weboldalon megadott megfelelő űrlap elküldésével léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. Ilyen esetben az Érintett megadja e-mail címét. Az Érintett további adatokat is megadhat az elküldendő üzenetben, azonban ez nem kötelező.

5.4. Műszaki adatok

A műszaki adatok az Érintett számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során keletkeznek, és amelyeket a Szolgáltató rendszere rögzít a műszaki folyamatok automatikus eredményeként. Ilyenek például a látogatás dátuma és ideje, az Érintett IP-címe, a böngésző típusa, a megtekintett és korábban meglátogatott webhely címe.

Az automatikusan rögzítendő adatokat a rendszer a belépés és kilépés idején rögzíti az Érintett külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül. Az ilyen adatok nem kapcsolhatók össze más személyes felhasználói adatokkal, kivéve a törvény által kötelezővé tett eseteket. Ilyen adatok csak a Szolgáltató rendelkezésére állnak.

A Webhely HTLM kódja tartalmazhat referenciákat, amelyek külső szerverről érkeznek, és egy külső szerver felé mutatnak, amely független a Szolgáltató szolgáltatójától. Az ilyen referenciák szolgáltatói a szerverekhez való közvetlen kapcsolat miatt gyűjthetnek felhasználói adatokat.

6 Hírlevél

A Szolgáltató lehetővé teszi hírlevelünk előfizetését a costumer@heriaenamel.com e-mail címen keresztül. A hírlevél direkt marketing elemeket és hirdetéseket tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél használata során feldolgozza az Érintett által szolgáltatott adatokat, amely az e-mail cím.

Az Érintett bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. Az Érintett megteheti a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy (e-mailben vagy postai úton) törölési kérelmet küldve a Szolgáltatónak. Ilyen esetben a Szolgáltató további hírlevelekkel vagy ajánlatokkal nem keresi meg az Érintettet. A Szolgáltató hirdetéseket vagy hirdetést (hírlevelet) tartalmazó leveleket küldhet az Érintett által a regisztráció során megadott e-mail címre az Érintett kifejezett beleegyezése esetén és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

7 Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre, adatközlés útján történő közzététel, adatfeldolgozás

Először is a Szolgáltató és annak belső alkalmazottai jogosultak hozzáférni az adatokhoz, azonban nem tehetik közzé vagy továbbíthatják azokat harmadik félnek.

A Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. Rendszergazdát, szolgáltatót) használhat a teljesítés, a megrendelések kézbesítése és az elszámolás elszámolása körében.

Az adatfeldolgozók a következők:

 

Tevékenység: futárszolgálat

Név: GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Bejegyzett székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa út 2.

Weboldal: www.gls-group.eu

 

Tevékenység: futárszolgálat

Név: FEDEX Federal Express Cooperation Hungary

Bejegyzett székhely: 2220 Vecsés, Lőrinczi út 59.

Weboldal: www.fedex.com/hu

Tevékenység: futárszolgálat

Számviteli szoftver:

Név: Billingo Technologies Zrt.

honlap: www.billingo.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

Név: Wix.com Ltd.

Weboldal: www.wix.com

A fentieken túl az Érintett személyes adatainak továbbítása csak a törvény által meghatározott esetekben és az Érintett jóváhagyása alapján valósulhat meg.

 

8. Az Érintett jogai és a jogok érvényesítésének lehetőségei

8.1 A tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult információt kérni a Szolgáltató által kezelt személyes adatairól.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatairól, az általa vagy szerződéses adatfeldolgozó által kezelt adatokról, ezek forrásairól, az adatok céljáról, jogalapjáról és időtartamáról. feldolgozás, továbbá az adatfeldolgozó neve, címe és az adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenység, az adatvédelmi incidens körülményei és következményei, az esemény megszüntetése érdekében hozott intézkedések, valamint - az adatátvitel továbbítása esetén az Érintett személyes adatai - az ilyen továbbítás jogalapja és címzettje. A Szolgáltató a kért információt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadja.

A Szolgáltató - belső adatvédelmi tisztviselőjén keresztül, ha van ilyen - nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidens kapcsán hozott intézkedések ellenőrzése és az Érintett tájékoztatása érdekében, amely nyilvántartás tartalmazza az Érintett személyes adatainak körét , az adatvédelmi incidens által érintett Érintett körét és számát, az adatvédelmi incidens idejét, körülményeit, hatásait, az ilyen események megszüntetésére tett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró törvényekben meghatározott adatokat.

Az Érintett a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén a Szolgáltató alkalmazottjához fordulhat.

8.2 Az Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését és zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a fent meghatározott elérhetőségeken tévesen rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ebben az esetben ezeknek az adatoknak a helyreállítása már nem lehetséges. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. Számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésre, ezeket az adatokat a Szolgáltató a szükséges ideig megőrzi.

Az Érintett kérheti adatainak zárolását is. A Szolgáltató a személyes adatokat blokkolja, ha azt az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sérti az Érintett jogos érdekét.

Az így blokkolt adatok mindaddig feldolgozhatók, amíg az adatkezelés célja, amely kizárja a személyes adatok törlését, fennáll.

Az Érintettet és azokat, akik az adatokat adatkezelés céljából kapták meg, tájékoztatni kell az adatok helyesbítéséről, blokkolásáról és törléséről. Az ilyen értesítés figyelmen kívül hagyható, ha az az adatkezelés céljára tekintettel nem sérti az Érintett jogos érdekét.

Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti az Érintett kérését az adatok helyesbítéséhez, blokkolásához vagy törléséhez, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem elutasításának ténybeli és jogi okairól. kérés.

8.3 Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Szolgáltató a kifogást a kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja, megalapozottságát illetően döntést hoz, és a döntésről írásban tájékoztatja az Érintettet.

Az Érintett a jogait a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

8.4 Az Érintett az információs törvény és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

- forduljon a Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c; www.naih.hu ), vagy

- érvényesítse jogait az illetékes bíróság előtt.

Ha az Érintett a szolgáltatás igénybevétele céljából történő regisztráció során harmadik személy adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítést érvényesíteni az Érintett ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse az eljáró hatóságot a jogsértő személyének megállapítása céljából.

9. Az e-mail cím használata

A Szolgáltató különös figyelmet fordít az általa feldolgozott e-mail címek használatának jogszerűségére, így az ilyen e-mail címeket kizárólag az alábbiakban meghatározott (tájékoztató vagy reklám) e-mailek küldésére használják.

Az e-mail címek feldolgozása elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítését, a kapcsolat fenntartását szolgálja a szolgáltatás igénybevétele során, így elsősorban az e-maileket küldik ilyen célokra.

10. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítsa, az Érintett Weboldalán keresztül történő előzetes értesítés alapján. A módosítás hatálybalépését követően az Érintett a Weboldal használatával implicit módon elfogadja a módosított Adatvédelmi szabályzatot.

A Szolgáltató biztosítja az adatok biztonságát, és megtesz minden technikai intézkedést a rögzített, tárolt és feldolgozott adatok védelmének biztosítása érdekében, és mindent megtesz annak megsemmisítése, illetéktelen felhasználása és megváltoztatása érdekében. A Szolgáltató köteles felhívni bármely harmadik fél figyelmét, akinek az adatokat továbbították vagy átadták, e kötelezettség teljesítésére.