Visszatérés

 

A tőlünk vásárolt termékeket bármiféle szankció nélkül és az ok megjelölése nélkül visszaküldheti a www.heriaenamel.com oldalon vásárolt termékek kézhezvételétől számított nyolc (14) napon belül.

A termékek visszaküldéséhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, mielőtt visszaküldi a visszaküldött csomagot nekünk.

A tételeket az Eladónak úgy kell visszaküldeni, hogy azokat a futárnak visszaadva a kézbesítés napjától számított nyolc (14) napon belül visszaadja a futárnak.

A saját költségén csak a visszatérő költségeket kell fizetni.

Ha úgy dönt, hogy visszaviszi a terméket, akkor megbízható a szállítás során bekövetkező bármilyen veszteség vagy károsodás szempontjából.

A visszaküldési jogot - a fent leírt feltételek és eljárások betartása mellett - helyesen gyakoroltnak kell tekinteni, ha az alábbi feltételek teljes mértékben teljesülnek:

a. felkérjük, hogy a visszaküldött termék tényéről a szállítás előtt értesítsen minket;

b. a termékeket nem szabad használni, kopni vagy megrongálni;

c. az azonosító címkét továbbra is eldobható pecséttel kell a termékekhez csatolni;

d. a visszaküldött tételeket a csomag Önnek történő átadásától számított nyolc (8) napon belül vissza kell szállítani Erika Herdonhoz az következő címre:  1116 Budapest Törökverő str.5 door.624.

Ha a visszaküldési jogot az e szakaszban foglalt rendelkezéseknek megfelelően gyakorolják, a www.heriaenamel.com visszatéríti a visszaküldött termékekért kifizetett összegeket a szokásos visszatérítési eljárásunk módszereinek és időpontjainak megfelelően.

A visszatérítési eljárást a www.heriaenamel.com kezdeményezi tizennégy (14) napon belül attól az időponttól számítva, amikor a www.heriaenamel.com- ot értesítették a visszatérési döntéséről. Az eljárás annak megkezdése után kezdődik, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az ügyfél visszaküldése összhangban van-e a visszaküldési politikával, és hogy a visszaküldött termékeket elfogadták-e a 8. részben leírtak szerint.

Abban az esetben, ha az Ön visszaküldése nem felel meg a jelen Általános Felhasználási Feltételek 7. szakaszában meghatározott feltételeknek, Ön nem lesz jogosult a www.heriaenamel.com címre már kifizetett összegek visszatérítésére; ennek ellenére jogosult saját költségén megkapni a termékeket olyan körülmények között, amelyekben azokat visszaküldték a www.heriaenamel.com weboldalra . Ha nem kívánja a termékeket olyan körülmények között kapni, ahogyan azokat visszaküldték a www.heriaenamel.com webhelyre , a www.heriaenamel.com jogosult a termékek megőrzésére és a már kapott összegek visszatartására.

 

Visszaküldés és csere

 

A termékek visszaküldése után ellenőrizzük, hogy a termékek megfelelnek-e a fenti 7. szakaszban feltüntetett feltételeknek. Amikor az eladó igazolni tudja, hogy az ilyen feltételek teljesülnek, e-mailt küldünk Önnek, amelyben megerősíti a visszaküldött termékek elfogadását.

Bármilyen fizetési módot is használt, az Eladó a visszatérítési eljárást tizennégy (14) napon belül megkezdi, miután az Eladót értesítették a visszatérési jog gyakorlására vonatkozó döntéséről, miután ellenőrizte, hogy a visszatérítési jogot helyesen gyakorolták-e, és hogy a visszaküldött termékeket elfogadták.

Ha a megrendelőlapon feltüntetett termékek címzettje eltér attól a személytől, aki kifizette az ilyen termékeket, a visszaküldött termékekért fizetett összeget az Eladó visszatéríti a fizetést teljesítő személynek.

visszatérítendő összeg értéknapja megegyezik az eredeti terhelés értéknapjával.

Vásárláskor az Eladó mentesít minden felelősség alól a termékek szállítás közbeni esetleges elvesztése vagy károsodása esetén.

Ha úgy dönt, hogy a termékeket visszaküldi az Eladóhoz, akkor Önt mint vevőt terheli a visszaküldés költsége és Ön felelős a termékek szállítása közbeni esetleges elvesztéséért vagy károsodásáért, a visszaküldési politikánkban meghatározott feltételek és eljárások szerint.